Update: 10 januari 2023: Sjaak is ter herplaatsing aangeboden. 7 januari 2023: We zijn overgegaan naar een nieuwe website omdat de oude niet meer voldeed en het programma niet meer te gebruiken was. Momenteel hebben wij 2 black tri reuen beschikbaar.
Beschikbaar
Op dit moment hebben wij 2 black tri reuen beschikbaar.
Bedenk voordat u reageert na over het volgende: Een aussie die in de herplaatsing komt heeft meestal een probeelm opgedaan in de eerste opvoedingstijd. Dat uit zich vaak door sneppen, dominatie- of onzekerheidsagressie en is niet altijd even gemakkelijk om te buigen. Lees ook de teksten op onze homepagina door voordat u besluit op een van de herplaatsbare honden te reageren.